BelRAI-Home Care

BelRAI-Home Care

Het BelRAI-Home Care (HC) instrument maakt een uitgebreide inschaling mogelijk van het functioneren van een persoon die beroep doet op professionele thuiszorg. Het inschalingsinstrument stelt zorgverleners in staat om het niveau van het fysiek, psychisch, cognitief en sociaal functioneren van een persoon op een uniforme en systematische manier doorheen de tijd op te volgen.

Doelgroep en sector

Het BelRAI-Home Care instrument kan gebruikt worden voor volwassenen met complexe, chronische of post-acute (bv. na een hospitalisatie) zorgbehoeften die professionele thuiszorg ontvangen of nodig hebben. In Vlaanderen zullen, in eerste instantie, de diensten voor gezinszorg, de diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de Welzijnsverenigingen met dit instrument aan de slag gaan.

Doelstelling

De resultaten van een BelRAI-HC inschaling ondersteunen thuiszorgmedewerkers bij de realisatie van een kwaliteitsvol zorgplan op maat. Ze geven een globaal beeld van de gezondheid en zorgnoden van de persoon (via verschillende zorgschalen) en detecteren ook domeinen waarbij het functioneren van de persoon verbeterd kan worden of waarbij preventief acties genomen kunnen worden opdat het functioneren niet (verder) achteruit zou gaan (Clinical Assessment Protocols of CAP's).

De zorgschalen en CAP’s die berekend worden in een BelRAI-HC inschaling geven informatie weer over het functioneel presteren, de cognitie en geestelijke gezondheid, het sociaal leven en de klinische problemen van de persoon. Bovendien gaan eerdere BelRAI-inschalingen niet verloren en is de meest recente informatie over het functioneren beschikbaar.

Bij het realiseren van een kwaliteitsvol zorgplan, is het belangrijk om naast de informatie verkregen via de BelRAI-inschaling ook rekening te houden met de wensen en behoeften van de persoon en eventuele andere relevante informatie (bv. specifieke diagnostische gegevens). BelRAI-HC draagt bij tot meer persoonsgerichte zorg en het vereenvoudigen van de informatie-uitwisseling tussen verschillende zorgverleners en -organisaties. Uiteraard kan het delen van informatie enkel na toestemming van de persoon.

Opleiding

Om de BelRAI-HC op een correcte en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk, is het essentieel en verplicht om een opleiding te volgen. Meer informatie over het BelRAI opleidingsaanbod kan hier teruggevonden worden.

Handleiding

De documentatie ter ondersteuning bij het gebruik van de BelRAI-HC wordt ter beschikking gesteld aan alle opgeleide zorgverleners en trainers. Wanneer je een BelRAI opleiding gevolgd hebt, kan je de documentatie raadplegen via het vormingsportaal.