BelRAI-Screener voor kinderen

De BelRAI-Screener voor kinderen peilt naar het niveau van functioneren op volgende vijf domeinen:

  1. Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL)

  2. Cognitie en communicatie

  3. Gedrag

  4. Sociale participatie

  5. Aandacht en activiteit

Daarnaast wordt ook de extra zorg door ouders of mantelzorgers in kaart gebracht.

Doelgroep en sector

De BelRAI-Screener voor kinderen kan gebruikt worden bij minderjarigen tussen 4 en 18 jaar.

Doelstelling

De BelRAI-Screener voor kinderen heeft als primair doel het inschalen van de mate van zorgbehoevendheid van het kind of de jongere om het recht op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (een tegemoetkoming in het kader van de Vlaamse sociale bescherming) te kunnen bepalen.

Opleiding

Om de BelRAI-Screener voor kinderen op een correcte en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk, is het essentieel en verplicht om een opleiding te volgen. In de toekomst zal het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek trainersopleidingen voor de BelRAI-Screener voor kinderen inrichten.