BelRAI instrumenten

Wat is een BelRAI instrument?

Een BelRAI instrument is een uitgebreid beoordelingsinstrument dat het algemeen functioneren en de specifieke zorgnoden van een persoon op een gestandaardiseerde manier in kaart brengt. Een BelRAI beoordeling verzamelt informatie omtrent de verschillende domeinen (cognitief, fysiek, psychisch en sociaal) van het persoonlijk functioneren, aansluitend bij de visie van het biopsychosociaal model en cliëntgerichte zorg.

De resultaten van een BelRAI beoordeling worden berekend via wetenschappelijk gevalideerde algoritmes en geven een globaal beeld van de gezondheid en zorgnoden van een persoon (via verschillende zorgschalen). Daarnaast worden via de uitgebreide BelRAI instrumenten ook domeinen gedetecteerd waarbij het functioneren van de persoon verbeterd kan worden of waarbij preventief acties genomen kunnen worden opdat het functioneren niet (verder) achteruit zou gaan (Clinical Assessment Protocols).

Een uitgebreide BelRAI beoordeling biedt ondersteuning bij het opstellen en aanpassen van een zorgplan. Uiteraard is het belangrijk om bij het opstellen van een zorgplan ook rekening te houden met de wensen en behoeften van de persoon en eventuele andere relevante informatie (bv. specifieke diagnostische informatie).

BelRAI stelt hulpverleners (in een multidisciplinair team) in staat om op een gestandaardiseerde en uniforme manier een beoordeling van de zorgnoden van een persoon te maken. Met het gebruik van Belrai beoogt men de levenskwaliteit van de persoon met een zorgnood te verbeteren. Daarnaast heeft BelRAI als doel de kwaliteit en continuïteit van zorg te optimaliseren en waarborgen. De uitwisseling van gegevens en informatie tussen zorgverleners en -organisaties wordt via BelRAI gefaciliteerd. BelRAI laat bovendien toe om de huidige beoordeling te vergelijken met deze uit het verleden. Op die manier kunnen veranderingen in zorgnoden snel vastgesteld worden.

Naast de uitgebreide BelRAI instrumenten, bestaan er verkorte screeners en supplementen voor de beoordeling van specifieke doelgroepen, problematieken of functioneringsdomeinen.

Overzicht BelRAI instrumenten

BelRAI Home Care (HC)
Status
 • Finaal instrument

 • Implementatie bij de diensten gezinszorg (DG) vanaf juni 2022

Sector of doelgroep
 • Thuiszorg


Finaliteit
 • Kwalitatieve zorgplanning


Screeners
 • BelRAI Screener

Supplementen
 • Sociaal Supplement

BelRAI Screener
Status
 • Finaal instrument

 • Implementatie bij de diensten gezinszorg (DG), diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW) en Openbare Centra Maatschappelijk Welzijn (OCMW) vanaf juni 2021

 • Onderzoek naar rechtentoekenning 'zorgbudget voor ouderen met een zorgnood' lopende

Sector of doelgroep
 • Thuiszorg


Finaliteit
 • Screener om te bepalen of een uitgebreide beoordeling (vb. HC) nodig is

 • Rechtentoekenning 'Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden'

 • Onderdeel van het sociaal onderzoek bij diensten gezinszorg (DG)


Supplementen
 • Sociaal Supplement

BelRAI Sociaal Supplement
Status
 • Finaal instrument

 • Implementatie bij de diensten gezinszorg (DG) vanaf juni 2022

Sector of doelgroep
 • Geschikt voor een brede en diverse doelgroep

 • Diensten voor gezinszorg en andere welzijnsdiensten

 • Indicatiestellers


Finaliteit
 • Kwalitatieve zorgplanning met extra informatie over de sociale context van de persoon

 • Onderdeel van het sociaal onderzoek bij diensten gezinszorg (DG)

BelRAI Screener voor kinderen
Status
 • Finaal instrument

 • Rechtentoekenning 'zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden' (-18 jaar) nog niet operationeel

Sector of doelgroep
 • Kinderen en jongeren met een zorgbehoefte


Finaliteit
 • Rechtentoekenning ‘zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden’ (-18 jaar)

BelRAI Long Term Care Facilities (LTCF)
Status
 • Finaal instrument

 • Implementatie in de residentiële ouderenzorg 1 juni 2023

 • Pilootproject ter voorbereiding van de grootschalige implementatie van BelRAI LTCF is lopende (tot en met februari 2022)

Sector of doelgroep
 • Residentiële ouderenzorg


Finaliteit
 • Kwalitatieve zorgplanning

BelRAI Mental Health (MH) & BelRAI Community Mental Health (CMH)
Status
 • Finale instrumenten

 • Onderzoek om geschiktheid en haalbaarheid te testen lopende

Sector of doelgroep
 • BelRAI Mental Health - residentiële geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

 • BelRAI Community Mental Health - ambulante GGZ


Finaliteit
 • Kwalitatieve zorgplanning


Supplementen
 • Maatschappelijk Herstel Supplement

 • Intellectual Disabilities Supplement

 • Addiction Supplement (in ontwikkeling)

 • Forensisch Supplement (in ontwikkeling)

BelRAI Revalidatie
Status
 • Instrument in ontwikkeling

Sector of doelgroep
 • Vlaamse revalidatiesector


Finaliteit
 • Kwalitatieve zorgplanning

BelRAI Palliative Care (PC)
Status
 • Finaal instrument

Sector of doelgroep
 • Personen met een palliatieve zorgnood (ambulant en residentieel)


Finaliteit
 • Kwalitatieve zorgplanning


Screeners
 • Palliative Screener

BelRAI Palliative Screener
Status
 • Finaal instrument

Sector of doelgroep
 • Personen met een palliatieve zorgnood (ambulant en residentieel)


Finaliteit
 • Screener om te bepalen of een uitgebreide BelRAI Palliative Care beoordeling nodig is

BelRAI Acute Care (AC)
Status
 • Finale instrumenten

Sector of doelgroep
 • Acute sector/ziekenhuis


Finaliteit
 • Kwalitatieve zorgplanning

Instrumenten
 • Admission Assessment

 • Discharge Assessment

 • Comprehensive Geriatic Assessment Admission

 • Comprehensive Geriatic Assessment Discharge

 • Geriatic Assessment Premorbid

 • Comprehensive Geriatic Assessment Review