BelRAI-instrumenten

Wat is een BelRAI-instrument?

Een BelRAI-instrument is een uitgebreid inschalingsinstrument dat het algemeen functioneren en de specifieke zorgnoden van een persoon op een gestandaardiseerde manier in kaart brengt. Een BelRAI-inschaling verzamelt informatie omtrent de verschillende domeinen (cognitief, fysiek, psychisch en sociaal) van het persoonlijk functioneren, aansluitend bij de visie van het biopsychosociaal model en cliëntgerichte zorg.

De resultaten van een BelRAI-inschaling worden berekend via wetenschappelijk gevalideerde algoritmes en geven een globaal beeld van de gezondheid en zorgnoden van een persoon (via verschillende zorgschalen). Daarnaast worden via de uitgebreide BelRAI -instrumenten ook domeinen gedetecteerd waarbij het functioneren van de persoon verbeterd kan worden of waarbij preventief acties genomen kunnen worden opdat het functioneren niet (verder) achteruit zou gaan (Clinical Assessment Protocols).

Een uitgebreide BelRAI-inschaling biedt ondersteuning bij het opstellen en aanpassen van een zorgplan. Uiteraard is het belangrijk om bij het opstellen van een zorgplan ook rekening te houden met de wensen en behoeften van de persoon en eventuele andere relevante informatie (bv. specifieke diagnostische informatie).

BelRAI stelt hulpverleners (in een multidisciplinair team) in staat om op een gestandaardiseerde en uniforme manier een inschaling van de zorgnoden van een persoon te maken. Met het gebruik van Belrai beoogt men de levenskwaliteit van de persoon met een zorgnood te verbeteren. Daarnaast heeft BelRAI als doel de kwaliteit en continuïteit van zorg te optimaliseren en waarborgen. De uitwisseling van gegevens en informatie tussen zorgverleners en -organisaties wordt via BelRAI gefaciliteerd. BelRAI laat bovendien toe om de huidige beoordeling te vergelijken met deze uit het verleden. Op die manier kunnen veranderingen in zorgnoden snel vastgesteld worden.

Naast de uitgebreide BelRAI-instrumenten, bestaan er verkorte screeners en supplementen voor de beoordeling van specifieke doelgroepen, problematieken of functioneringsdomeinen.

Overzicht BelRAI-instrumenten

BelRAI-Home Care (HC)
Status
 • Finaal instrument

 • In gebruik sinds 1 juni 2023

Sector of doelgroep
 • Thuiszorg


Finaliteit
 • Kwalitatieve zorgplanning


Supplementen
 • Sociaal Supplement

BelRAI-Screener
Status
 • Finaal instrument

 • Implementatie sinds 1 juni 2021

Sector of doelgroep
 • OCMW’s (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn) en Welzijnsverenigingen

 • Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen

 • Diensten voor gezinszorg

 • Ouderenzorg

 • Centra voor kortverblijf type 1

 • Centra voor dagverzorging


Finaliteit
 • Bepalen van de zorgbehoefte van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood

 • Bepalen of de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood baat heeft bij een uitgebreide BelRAI-inschaling

 • Recht op het 'Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden' en vanaf 1 januari 2025 het 'Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood' in het kader van de VSB


Supplementen
 • Sociaal Supplement

BelRAI-Sociaal Supplement
Status
 • Finaal instrument

 • Implementatie sinds 1 juni 2022, verplicht bij sociaal onderzoek sinds 1 januari 2023

Sector of doelgroep
 • OCMW’s (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn) en Welzijnsverenigingen

 • Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen

 • Diensten voor gezinszorg


Finaliteit
 • Opstellen en evalueren van het zorgplan met extra informatie over de sociale context van de persoon

 • Onderdeel van het sociaal onderzoek bij de diensten voor gezinszorg in combinatie met de BelRAI-Screener

BelRAI-Screener voor kinderen
Status
 • Finaal instrument

 • Rechtentoekenning 'zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden' (-18 jaar) nog niet operationeel

Sector of doelgroep
 • Kinderen en jongeren met een zorgbehoefte


Finaliteit
 • Rechtentoekenning ‘zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden’ (-18 jaar)

BelRAI-Long Term Care Facilities (LTCF)
Status
 • Finaal instrument

 • Sinds 1 juni 2023 wordt het BelRAI-LTCF instrument verplicht gebruikt binnen de Vlaamse woonzorgcentra in het kader van zorgplanning

Sector of doelgroep
 • Residentiële ouderenzorg


Finaliteit
 • Kwalitatieve zorgplanning

BelRAI-Mental Health (MH) & BelRAI Community Mental Health (CMH)
Status
 • Finale instrumenten

 • Onderzoek om geschiktheid en haalbaarheid te testen lopende

Sector of doelgroep
 • BelRAI Mental Health - residentiële geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

 • BelRAI Community Mental Health - ambulante GGZ


Finaliteit
 • Kwalitatieve zorgplanning


Supplementen
 • Maatschappelijk Herstel Supplement

 • Intellectual Disabilities Supplement

 • Addiction Supplement (in ontwikkeling)

 • Forensisch Supplement (in ontwikkeling)

BelRAI-Revalidatie
Status
 • Instrument in ontwikkeling

Sector of doelgroep
 • Vlaamse revalidatiesector


Finaliteit
 • Kwalitatieve zorgplanning

BelRAI-Palliative Care (PC)
Status
 • Finaal instrument

Sector of doelgroep
 • Personen met een palliatieve zorgnood (ambulant en residentieel)


Finaliteit
 • Kwalitatieve zorgplanning


Screeners
 • Palliative Screener

BelRAI-Palliative Screener
Status
 • Finaal instrument

Sector of doelgroep
 • Personen met een palliatieve zorgnood (ambulant en residentieel)


Finaliteit
 • Screener om te bepalen of een uitgebreide BelRAI Palliative Care beoordeling nodig is

BelRAI-Acute Care (AC)
Status
 • Finale instrumenten

Sector of doelgroep
 • Acute sector/ziekenhuis


Finaliteit
 • Kwalitatieve zorgplanning

Instrumenten
 • Admission Assessment

 • Discharge Assessment

 • Comprehensive Geriatic Assessment Admission

 • Comprehensive Geriatic Assessment Discharge

 • Geriatic Assessment Premorbid

 • Comprehensive Geriatic Assessment Review