Handleidingen Vlaams IT-Platform BelRAI

Handleidingen

In de handleidingen Vlaams IT-Platform BelRAI worden alle functionaliteiten van de applicatie toegelicht. Gebruik je het VIP BelRAI enkel voor BelRAI trainingen of om te oefenen, raadpleeg dan de handleiding van de demo-omgeving. Gebruik je het VIP BelRAI om effectieve inschalingen te registreren, raadpleeg dan de handleiding voor de productie-omgeving. Deze documenten zijn onderhevig aan wijzigingen gezien het platform nog regelmatig wordt aangepast. Kijk daarom steeds na of je de recentste versie (10 januari 2024) ter beschikking hebt.

Webpagina's

Gebruik de recentste versie van Google Chrome of Microsoft Edge als internetbrowser.

  • Demo-omgeving: http://belrai-vl-webapp-demo.int.pub.vascloud.be/

    Als BelRAI trainer ontvang je, van jouw erkende opleidingsinstantie, een persoonlijke login voor de demo-omgeving waar meerdere gebruikers aan gekoppeld zijn. Als BelRAI Trainer opgeleid voor 1 januari 2022 kan je via volgende procedure (van het VAZG) een eigen login - alsook deze voor jouw indicatiestellers - aanvragen via dit sjabloon.

Demonstratievideo's

In onderstaande instructiefilmpjes worden de verschillende functionaliteiten van het Vlaams IT-Platform BelRAI gedemonstreerd:

  • Demo 1 beschrijft hoe je een nieuwe zorgbehoevende toevoegt en een BelRAI-inschaling aanmaakt en indient.

  • Demo 2 verdiept verder in een aantal functionaliteiten: de nog openstaande beoordelingen (taken - drafts), het afwerken van een concept en het raadplegen van de laatste antwoorden.

  • Demo 3 toont hoe je een nieuwe zorgrelatie aanmaakt voor een zorgbehoevende persoon (NON-COT).

  • Demo 4 beschrijft de verschillende stappen om een BelRAI-inschaling offline aan te maken en te synchroniseren.
    Opgelet! De synchronisatie dient te gebeuren op hetzelfde toestel waarop je de offline BelRAI-inschaling invulde.