BelRAI-Revalidatie

De interRAI-Suite bevat vooralsnog geen instrument geschikt voor beoordelingen in de sector van de langetermijnrevalidatie. In Vlaanderen maakt deze sector voor de beoordeling van het functioneren van personen momenteel voornamelijk gebruik van de International Classification of Functioning, Disabiliy and Health (ICF). Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) startte eind 2016 met de ontwikkeling van een BelRAI-Revalidatie instrument, gelinkt aan ICF en bruikbaar in voorzieningen voor langetermijnrevalidatie in Vlaanderen. Het BelRAI-Revalidatie instrument wordt momenteel door het Steunpunt verder ontwikkeld en onderzocht.

Doelgroep en sector

Het BelRAI-Revalidatie instrument dat momenteel ontwikkeld wordt is geschikt voor volwassen personen die gebruik maken van ambulante of residentiële revalidatievoorzieningen. In Vlaanderen zullen in de toekomst onder andere de revalidatieziekenhuizen en Centra voor Ambulante Revalidatie met dit instrument aan de slag gaan.

Doelstelling

Een BelRAI-Revalidatie beoordeling zal resulteren in een weergave van het functioneren en het revalidatiepotentieel van een persoon. Momenteel wordt nog onderzocht welke algemene en revalidatiespecifieke Clinical Assessment Protocols (risico’s en kansen tot verbetering) en zorgschalen (een weergave van de globale gezondheidstoestand) zullen berekend worden door het instrument. Het BelRAI-Revalidatie instrument kan in de toekomst bijdragen tot meer persoonsgerichte zorg en zal de informatie-uitwisseling tussen verschillende zorgverleners en -organisaties vereenvoudigen.

Opleiding

Om het BelRAI-Revalidatie instrument op een correcte en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk, is het essentieel en verplicht om een opleiding te volgen. Aangezien het instrument zich nog in een onderzoeksfase bevindt, is er momenteel nog geen trainersopleiding beschikbaar.