BelRAI-Long Term Care Facilities

Het BelRAI-Long Term Care Facilities (LTCF) instrument maakt een uitgebreide inschaling van het functioneren van een persoon met langdurige en complexe zorgnoden in een residentiële voorziening mogelijk. Het LTCF-instrument stelt de zorgverleners en het zorgteam in staat om het niveau van het fysiek, psychisch, cognitief en sociaal functioneren van een persoon op een uniforme en systematische manier doorheen de tijd op te volgen

Doelgroep en sector

Het BelRAI-LTCF instrument wordt gebruikt bij volwassenen met complexe zorgnoden in een residentiële voorziening voor chronische zorg. Sinds 1 juni 2023 wordt het BelRAI-LTCF instrument verplicht gebruikt binnen de Vlaamse woonzorgcentra in het kader van zorgplanning.

Doelstelling

De resultaten van een BelRAI-LTCF inschaling ondersteunen zorgverleners bij de realisatie van een kwaliteitsvol zorgplan op maat van een persoon met een complexe zorgnood die verblijft in een residentiële voorziening. De resultaten geven een globaal beeld van de gezondheid en zorgnoden van een persoon (via verschillende zorgschalen) en detecteren ook domeinen waarbij het functioneren van de persoon verbeterd kan worden of waarbij preventief acties genomen kunnen worden opdat het functioneren niet (verder) achteruit zou gaan (Clinical Assessment Protocols of CAP's).

De zorgschalen en CAP’s die berekend worden in een BelRAI-LTCF inschaling geven informatie weer over het functioneel presteren, de cognitie en geestelijke gezondheid en het sociaal leven van een persoon, en detecteren mogelijke klinische aandachtspunten. Bovendien gaan eerdere BelRAI-inschalingen niet verloren en is de meest recente informatie over het functioneren beschikbaar.

Bij het realiseren van een kwaliteitsvol zorgplan is het belangrijk om naast de informatie verkregen via de BelRAI-inschaling ook rekening te houden met de wensen en behoeften van de persoon en eventuele andere relevante informatie (bv. specifieke diagnostische gegevens). BelRAI-LTCF draagt bij tot meer persoonsgerichte zorg en het vereenvoudigen van de informatie-uitwisseling tussen verschillende zorgverleners en -organisaties.

Opleiding

Om de BelRAI-LTCF op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk, is het essentieel en verplicht om een opleiding of training te volgen. Als BelRAI-trainer dien je opleiding te volgen bij een erkende BelRAI-opleidingsinstantie. Als BelRAI-indicatiesteller dien je training te volgen bij een BelRAI-trainer of bij een BelRAI-opleidingsinstantie.