BelRAI Opleidingen

BelRAI-introductie

Je hoorde al over BelRAI en je wil graag meer informatie? Je wil meer weten over de bijdrage die BelRAI kan leveren aan kwaliteitsvolle zorgverlening? Je wil nieuwe medewerkers of je collega’s laten kennismaken met BelRAI?

Schrijf je dan nu in voor een BelRAI-introductie en leer hoe BelRAI zorgprocessen verfijnt, de communicatie tussen zorgverleners optimaliseert en de kwaliteit van de zorg verhoogt. Tijdens de sessie belichten we het ontstaan van BelRAI, de toepassing van BelRAI in Vlaanderen, de belangrijkste basisprincipes en de BelRAI-instrumenten in de praktijk. We maken ruim de tijd voor al jouw vragen.

 • 24 september 2024 (online, 10u-11u30)

 • 12 december 2024 (online, 10u-11u30)

De kostprijs voor de BelRAI-introductie bedraag 35 euro (vrijgesteld van btw). Ben je student of werkzoekend? Dan is de kostprijs 25 euro.

Of je nu een zorgverlener (in opleiding), beleidsmaker of geïnteresseerde professional bent, deze introductiesessies zijn er voor iedereen die meer wil weten over BelRAI.
Let op: deze sessie geeft je geen recht op een attest om een BelRAI-instrument af te nemen, maar betreft een loutere introductie.

Geïnteresseerd in een inhouse introductiesessie op maat? Stuur jouw vragen, noden en wensen naar belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be, samen bekijken we de mogelijkheden.

BelRAI opleidingen en trainingen

Om BelRAI-instrumenten op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk, is het essentieel en verplicht om een opleiding te volgen als BelRAI-trainer bij een erkende BelRAI opleidingsinstantie. Als BelRAI-indicatiesteller dien je training te volgen bij een BelRAI-trainer of bij een erkende BelRAI opleidinginstantie.

Meer informatie over de verschillende erkende opleidingsinstanties voor BelRAI-trainers en hun aanbod kan je hier terugvinden.

Opleiding volgen bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw

Inschrijven voor een BelRAI Trainersopleiding bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek kan op het BelRAI vormingsportaal. De eerste stap is het aanmaken van een organisatie account:

 • Informatie (naam organisatie, voornaam + naam en mailadres van de verantwoordelijke) bezorgen aan het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek door te mailen naar belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be of belrailtcf@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be.

 • De organisatieverantwoordelijke (de persoon die later bij de inschrijvingen de betaalverzoeken ontvangt) krijgt een uitnodiging om de organisatie account te vervolledigen en extra informatie over hoe BelRAI-trainers zich kunnen inschrijven.

Om een vlot gebruik van het vormingsportaal te garanderen kan je de handleidingen raadplegen. Indien je toch nog vragen en/of problemen hebt, kan je contact opnemen via belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be

Opleidingsaanbod

Volgende geplande opleidingsgroepen kunnen momenteel teruggevonden worden op het BelRAI vormingsportaal:

BelRAI-Screener + Sociaal Supplement

Basisopleiding

 • Combinatie BelRAI-Screener + Sociaal Supplement - Groep 44 (Gent) - Startdatum 10/09/2024, einddatum 22/10/2024

Het opleidingstraject BelRAI-Screener wordt aangeboden in combinatie met het BelRAI-Sociaal Supplement en bestaat uit 2 opleidingsdagen en 2 halve terugkomdagen. Het traject omvat eveneens een aantal e-learningmodules.

De kostprijs voor de trainersopleiding BelRAI-Screener + Sociaal Supplement bedraagt 648 euro (vrijgesteld van btw).

Training indicatiestellers

Wil je een training volgen om zelf BelRAI-Screener inschalingen te kunnen doen? Dan kan je een training tot indicatiesteller* BelRAI-Screener volgen. Na deze training ontvang je een officieel attest BelRAI-indicatiesteller voor de BelRAI-Screener. Deze training omvat 3 halve trainingsdagen. Daarnaast bestaat het eveneens uit een aantal e-learningmodules.

 • Momenteel zijn er geen geplande trainingen BelRAI-Screener.

De kostprijs voor de indicatiestellertraining BelRAI-Screener bedraagt 330 euro (vrijgesteld van btw).

*Een BelRAI-indicatiesteller kan zelf BelRAI-instrumenten invullen en voltooien, maar kan geen trainingen geven. Een BelRAI-trainer kan eveneens BelRAI-instrumenten invullen en voltooien, maar kan ook BelRAI trainingen geven om indicatiestellers op te leiden.

BelRAI-Home Care

Verkorte opleiding

Indien je reeds bent opgeleid als BelRAI-Screener Trainer kan je een verkort traject volgen voor de BelRAI-Home Care. Deze verkorte opleiding omvat 2 opleidingsdagen en 2 halve terugkomdagen.

De kostprijs voor deze verkorte BelRAI-Home Care trainersopleiding bedraagt 648 euro (vrijgesteld van btw).

 • Verkorte opleiding BelRAI-Home Care - Groep 19 (Gent) - Startdatum 09/10/2024, einddatum 27/11/2024

Indien je reeds bent opgeleid als BelRAI-LTCF Trainer kan je een verkort traject volgen voor de BelRAI-Home Care. Deze verkorte opleiding omvat 1 opleidingsdag en 2 halve terugkomdagen.

De kostprijs voor deze verkorte BelRAI-Home Care trainersopleiding bedraagt 440 euro (vrijgesteld van btw).

 • Momenteel zijn er geen geplande verkorte BelRAI-Home Care opleidingen (na BelRAI-LTCF).

BelRAI-Long Term Care Facilities

Basisopleiding

 • BelRAI-LTCF - Groep 33 (Antwerpen) - Startdatum 26/09/2024, einddatum 05/12/2024

Het opleidingstraject BelRAI-LTCF Trainer bestaat uit  3 fysieke opleidingsdagen en
3 fysieke halve terugkomdagen. Het traject omvat eveneens een aantal e-learningmodules.

De kostprijs voor de trainersopleiding BelRAI-LTCF bedraag 1020 euro (vrijgesteld van btw).

Verkorte opleiding

Indien je reeds bent opgeleid als BelRAI-Screener Trainer kan je een verkort traject volgen. Deze verkorte opleiding BelRAI-LTCF omvat 2 opleidingsdagen en 2 halve terugkomdagen. Daarnaast bestaat het eveneens uit een aantal e-learningmodules.

De kostprijs voor deze verkorte BelRAI-LTCF opleiding bedraagt 648 euro (vrijgesteld van btw).

 • Momenteel zijn er geen geplande verkorte BelRAI-LTCF opleidingen (na BelRAI-Screener).

Training indicatiestellers

Wil je een training volgen om zelf BelRAI-LTCF inschalingen te kunnen doen? Dan kan je een training tot indicatiesteller* BelRAI- LTCF volgen. Na deze training ontvang je een officieel attest BelRAI-indicatiesteller voor het BelRAI-LTCF instrument. Deze training omvat 2 volledige en 2 halve trainingsdagen. Daarnaast bestaat het eveneens uit een aantal e-learningmodules.

 • Momenteel zijn er geen geplande trainingen BelRAI-Screener.

De kostprijs voor de training BelRAI-LTCF bedraagt 648 euro (vrijgesteld van btw).

*Een BelRAI-indicatiesteller kan zelf BelRAI-instrumenten invullen en voltooien, maar kan geen trainingen geven. Een BelRAI-trainer kan eveneens BelRAI-instrumenten invullen en voltooien, maar kan ook BelRAI trainingen geven om indicatiestellers op te leiden.

'Inhouse' opleidingen en trainingen

Wil je met jouw organisatie liever een inhouse opleiding of training organiseren? Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek biedt trainersopleidingen en trainingen van indicatiestellers inhouse aan.

Stuur een e-mail naar belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be als je hier meer informatie over wenst.

Wat na de opleiding?

Na het succesvol doorlopen van het opleidingstraject ontvangt de BelRAI-trainer een door de Vlaamse overheid erkend attest en krijgt men digitaal toegang tot het uitgewerkte trainersmateriaal.

Om jouw attest als BelRAI-trainer te behouden, dien je twee maal per jaar een halve dag intervisie te volgen, startend vanaf het kalenderjaar volgend op het jaar waarin je jouw attest hebt behaald. De data van deze intervisiemomenten kan je terugvinden op het BelRAI vormingsportaal.

De kostprijs voor een intervisie bedraagt 110 euro (vrijgesteld van btw).

BelRAI & het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek heeft jarenlange ervaring met het opleiden van BelRAI-trainers. Al meer dan 40 opleidingsgroepen en 300 BelRAI Trainers werden door ons centrum opgeleid.

Er wordt gewerkt via een train de trainer model, dit betekent dat het Kwaliteitscentrum zorgverleners tijdens enkele opleidingsdagen opleidt tot trainers en daaropvolgend permanent intervisiemomenten aanbiedt. Het is de bedoeling dat een trainer na het volgen van de opleiding het BelRAI-instrument kan gebruiken in de praktijk en in staat is om collega-zorgverleners op te leiden in het correct en betrouwbaar gebruiken van het instrument. Daarnaast staat de trainer ook in voor het opbouwen van expertise over het BelRAI-instrument binnen de eigen organisatie. Het competentieprofiel van de BelRAI-trainer geeft aan wat de gewenste begincompetenties zijn, alsook het takenpakket en de verwachte eindcompetenties na het behalen van het trainersattest.

Het Kwaliteitscentrum biedt vanuit haar expertise en ervaring opleidingen aan alsook permanente inhoudelijke ondersteuning. We nemen een coördinerende rol op als erkende opleidingsinstantie en hebben in dit kader het BelRAI vormings-, en kennisportaal gecreëerd.

 • Onze BelRAI-experten hebben de opleidingspakketten ontwikkeld die door álle BelRAI Trainers onder de Vlaamse sociale bescherming gebruikt moeten worden.

 • De BelRAI-trainers krijgen opleiding en begeleiding van een team experten die al jarenlang rond BelRAI werken.

 • De BelRAI-trainers worden ook na het volgen van de opleiding ondersteund door een team van deskundigen via een digitale, inhoudelijke helpdesk. De BelRAI-trainer wordt het aanspreekpunt voor de door hem of haar opgeleide zorgverleners. Zij kunnen bij hun BelRAI-trainer terecht met hun vragen.

Momenteel biedt het Kwaliteitscentrum opleidingen BelRAI-Screener + Sociaal Supplement, opleidingen BelRAI-LTCF en opleidingen BelRAI-Home Care aan. Daarnaast biedt het Kwaliteitscentrum ook introductiesessies over BelRAI en meer in het bijzonder het BelRAI-LTCF instrument aan. Het is bovendien mogelijk om een opleiding 'inhouse' te laten doorgaan.

Openbare lijst geattesteerde BelRAI-trainers

Op deze lijst kan je BelRAI-trainers terugvinden waarmee je contact kan opnemen wanneer je een training of intervisie als BelRAI-indicatiesteller wil volgen.

Naam Achternaam Email
An Lemmens an.lemmens@zorgbedrijf.antwerpen.be
Pascale Balemans goossensbalemans@skynet.be
Jasmine Van Regenmortel jasmine@ergobel.eu
Koen Maes maes_koen@telenet.be
Ira van Sprundel ira.vansprundel@zorgbedrijf.be
Indra Drikx indradirkx@gmail.com
Nadine Vreysen nadine.vreysen@pivh.be
Naam Achternaam Email
Pascale Balemans goossensbalemans@skynet.be
Koen Maes maes_koen@telenet.be
Ira van Sprundel ira.vansprundel@zorgbedrijf.be
Indra Drikx indradirkx@gmail.com
Sofie RYSHEUVELS sofie.rysheuvels@thomasmore.be
Nadine Vreysen nadine.vreysen@pivh.be
Naam Achternaam Email
Jasmine Van Regenmortel jasmine@ergobel.eu
Koen Maes maes_koen@telenet.be
Kristel De Schutter kristel.de.schutter@olvantwerpen.be
Sofie RYSHEUVELS sofie.rysheuvels@thomasmore.be
Nadine Vreysen nadine.vreysen@pivh.be
Naam Achternaam Email
Jasmine Van Regenmortel jasmine@ergobel.eu
Ira van Sprundel ira.vansprundel@zorgbedrijf.antwerpen.be
Indra Dirkx indra.dirkx@zorgbedrijf.be
Marc Vanheertum marc.vanheertum@telenet.be
Martine Auwers martine.auwers@herentals.be
Koen Maes maes_koen@telenet.be
Kristel De Schutter kristel.de.schutter@olvantwerpen.be
Herta Molkens herta.molkens@compostela.be
Melissa Vermylen melissa.vermylen@zorg.partners
Hilde Corthals hilde.corthals@armonea.be
Sam Johnson sam.johnson@armonea.be
Linda Vandeweyer linda.vandeweyer@armonea.be
Sylvie Niebel sylvie.niebel@armonea.be
Sandra Peersman sandrapeersman@live.be
Wendy Wouters wendy-wouters@telenet.be
Kirsten Adamczyk kirsten.adamczyk@armonea.be
Robbert Dockx dockxr@yahoo.com
Jelle Verheijen jelle.verheijen@zorggroep-orion.be
Vera Tatarinova vera.tatarinova@mortsel.be
Laura Van Lier laura.van.lier@denolm.be
Nathalie Van Ginneken nathalie.van.ginneken@ocmwbalen.be
Carine Van Endert carine.vanendert@terkempen.be
Frieda Verhoeven frie.verhoeven94@gmail.com
Majella Dries majella.dries@compostela.be
Peter Van Ransbeeck vanransbeeckpeter@gmail.com
Sofie RYSHEUVELS sofie.rysheuvels@thomasmore.be
Kristel Muysoms kristel.muysoms@thomasmore.be
Nadine Vreysen nadine.vreysen@pivh.be
Naam Achternaam Email
Hannelore Commyn hannelore.commyn@i-mens.be
Dany Callenaere danycallenaere@nzvl.be
Carmen Van Oost carmen.vanoost@curando.be
Cynthia Bogaert cynthia.bogaert@proximus.be
Charlotte Libbrecht charlotte.libbrecht@belraicare.be
Jannique Belaen jannique.belaen@menen.be
Bulcaen Philippe philippe.bulcaen@telenet.be
Debussche Larsen larsendebussche@gmail.com
Naam Achternaam Email
Dany Callenaere danycallenaere@nzvl.be
Carmen Van Oost carmen.vanoost@curando.be
Cynthia Bogaert cynthia.bogaert@proximus.be
Charlotte Libbrecht charlotte.libbrecht@belraicare.be
Tiny Baillieu tiny@anker-vzw.be
Katja demuytere katja@anker-vzw.be
Thorunn Vermeiren thorunn.vermeiren@hotmail.com
Naam Achternaam Email
Carmen Van Oost carmen.vanoost@curando.be
Cynthia Bogaert cynthia.bogaert@proximus.be
Charlotte Libbrecht charlotte.libbrecht@belraicare.be
Jannique Belaen jannique.belaen@menen.be
Evelien Robert evelien.robert@vzwzorgenwelzijn.be
jurgen vancoillie jurgen.vancoillie@gmail.com
Tiny Baillieu tiny@anker-vzw.be
Davy Desmedt davy.desmedt@telenet.be
Joyce Meyers joyce.meyers@ocmwbredene.be
Guillaume De Moor guillaume.de.moor@hotmail.com
Charlene Desimpelaere charlene.desimpelaere@oostende.be
Bulcaen Philippe philippe.bulcaen@telenet.be
Pieter Renier renier.pieter@gmail.com
Kesteloot Inge kesteloot.inge@telenet.be
Debussche Larsen larsendebussche@gmail.com
Ingeborg De Geest de.geest.ingeborg@gmail.com
Geert De Vooght geert.de.vooght@gmail.com
Katja demuytere katja@anker-vzw.be
Tineke Demeyere tineke.demeyere@wzhsjd.be
Sophie De Smedt sophie.desmedt@zwz.be
Thorunn Vermeiren thorunn.vermeiren@hotmail.com
Bieke Vanlerberghe bieke.vanlerberghe@xn--aurlys-dva.be
Joke Vandenabeele joke.vandenabeele@xn--aurlys-dva.be
Sophie Blieck polderzicht_pz3-4@lindeboom.be
Sofie Verslijpe sofie.verslijpe@diksmuide.be
Allysa Coene allysa.coene@leiehome.be
Sarah Tribouillier saartje_8930@hotmail.com
Bjorn Gryson bjorn.gryson@telenet.be
Matthias Vervaeke matthias.vervaeke@hotmail.com
Patricia Ketels p.ketels@orpea.net
Naam Achternaam Email
Cynthia Bogaert cynthia.bogaert@proximus.be
Charlotte Libbrecht charlotte.libbrecht@belraicare.be
Tiny Baillieu tiny@anker-vzw.be
Davy Desmedt davy.desmedt@telenet.be
Debussche Larsen larsendebussche@gmail.com
Katja demuytere katja@anker-vzw.be
Thorunn Vermeiren thorunn.vermeiren@hotmail.com
Naam Achternaam Email
Ellen Camerlinck ellencamerlinck@hotmail.com
Naam Achternaam Email
Ellen Camerlinck ellencamerlinck@hotmail.com
Johnny Ghijselinck johnny.ghijselinck@vivaltohome.com
Cindy Tieberghien cindy@anker-vzw.be
Kathelijne Meert kathelijne.meert@aalst.be
Lucie Meire lucie.meire@zorgbedrijfmeetjesland.be
david pardaens hoofdverpleging2.wilgendries@mr-wzc.be
Kimberly Baeke kimberly.baeke@rvtstjozef.zkj.be
Mireille Versyck mireilleversyck@probis.be
Lieselot Sergooris lieselot.sergooris@korian.be
Dorien Windens dorien.windens@korian.be
Gerda Pauwels gerda.pauwels@wzczilverbos.be
Ellen Van Peteghem ellen.vanpeteghem@stad.gent
Christine De Wispelaere christine.dewispelaere@stad.gent
Annelien Van Gansbeke annelien.vangansbeke@wachtebeke.be
Brindal Van de Voorde brindalvdv@hotmail.com
Isabel De Roose isabel@anker-vzw.be
Ellen Neels ellen.neels@gmail.com
Monica Breuls monica.breuls@hotmail.com
Marlies Ampe marlies.ampe@gmail.com
Sofie Vaernewyck vaernewycksofie@gmail.com
Els Braeckman els.braeckman@gpn.be
Veronique Moreau moreau.veronique@samenouder.be
Layla Ghijsels layla.ghijsels@gmail.com
Veronique Van den Eede vvdeede@gmail.com
Sofie Goethals sofie.goethals@wzcsintbernardus.be
karine van landeghem karine.van.landeghem@telenet.be
Demi Bauwelinck demibauwelinck@hotmail.com
Stefanie Fassaert stefanie_fassaert13@hotmail.com
Werner Hertsens hertsenswerner6@gmail.com
Amber Rottiers amber.rottiers@dendermonde.be
Goele Beaufays goelebeaufays.gb@gmail.com
Maurane Vandenbroeck maurane.vandenbroeck@ocmw.dendermonde.be
Lisa De Munck lisa.demunck@dendermonde.be
Christophe Van Mulders christophe.vanmulders@dendermonde.be
Nele Moeyersoons info@tersig.be
Yentl Engels yentlengels@gmail.com
Jana De Vetter jana.devetter@armonea.be
Naam Achternaam Email
Cindy Tieberghien cindy@anker-vzw.be
Isabel De Roose isabel@anker-vzw.be
Veronique Van den Eede vvdeede@gmail.com
Yentl Engels yentlengels@gmail.com
Naam Achternaam Email
Cindy Tieberghien cindy@anker-vzw.be
Isabel De Roose isabel@anker-vzw.be
Veronique Van den Eede vvdeede@gmail.com
Yentl Engels yentlengels@gmail.com
Naam Achternaam Email
Stijn Van den Broeck stijn.van.den.broeck@outlook.com
Roel Van de Wygaert roelvandewygaert@syn-topia.org
David Depessemier david.depessemier@icloud.com
Tana Sergant tanasergant@gmail.com
Karen Gilis karen.gilis@zorgleuven.be
Vaes Gert gert.vaes@telenet.be
Christel Vlasselaers christel.vlasselaers@azt.broedersvanliefde.be
Eli Beelen eli.beelen@azt.broedersvanliefde.be
Ioana Mihaela Coman ioanamihaela.coman@armonea.be
Robbe De Snijder robbe.desnijder@armonea.be
Arzu Tufan arzu.tufan@asse.be
Marijke Delannoo marij.delannoo@gmail.com
peter everaert p.everaert@hotmail.com
Naam Achternaam Email
Roel Van de Wygaert roelvandewygaert@syn-topia.org
David Depessemier david.depessemier@icloud.com
peter everaert p.everaert@hotmail.com
Naam Achternaam Email
Roel Van de Wygaert roelvandewygaert@syn-topia.org
David Depessemier david.depessemier@icloud.com
Naam Achternaam Email
Roel Van de Wygaert roelvandewygaert@syn-topia.org
David Depessemier david.depessemier@icloud.com
Naam Achternaam Email
Kevin Meurs kevin.meurs@gmail.com
Lindsy Schoofs lindsy.schoofs@salvatormundi.be
Liesbet Bergen liesbet.bergen@ocura.be
Davy Driesen hoofdverpleging@debleuk.be
Strijckers Hilde hilde.strijckers@integrozorg.eu
Paul Feytons feytonspaul@gmail.com
Ine Toelen ine.toelen@wzcdenakker.be
Jelle Thijs jellethijs9@msn.com
Ward Daelemans ward.daelemans@skynet.be
Dennis Renckens dennis.renckens@pivh.be
Morrhey Annick a.morrhey@gmail.com
Ine Leenen ine.leenen@gmail.comxxxx
Marjolijn Jansen marjolijn.jansen@integrozorg.eu
Naam Achternaam Email
Lindsy Schoofs lindsy.schoofs@salvatormundi.be
Liesbet Bergen liesbet.bergen@ocura.be
Dennis Renckens dennis.renckens@pivh.be
Morrhey Annick a.morrhey@gmail.com
Ine Leenen ine.leenen@gmail.comxxxx
Marjolijn Jansen marjolijn.jansen@integrozorg.eu
Naam Achternaam Email
Lindsy Schoofs lindsy.schoofs@salvatormundi.be
Dennis Renckens dennis.renckens@pivh.be
Naam Achternaam Email
Dennis Renckens dennis.renckens@pivh.be
Morrhey Annick a.morrhey@gmail.com
Ine Leenen ine.leenen@gmail.comxxxx